SDG #

Er zijn verschillende duurzame, globale innovaties in ontwikkeling en de opkomst van Blockchain is daar één van. Michael Kolenbrander werkt als Blockchain Solution Architect bij Capgemini en vertelt wat Blockchain nu precies is en waarom deze technologie zo waardevol kan zijn voor de toekomst. Hoe we ons als mensheid op een snijvlak bevinden van technologische vooruitgang en nieuwe mogelijkheden, die het potentieel hebben onze leefwereld te veranderen.

Wat is Blockchain?
Een digitaal, gedecentraliseerd grootboek dat het wereldwijd delen van digitale informatie volledig automatiseert, op een transparante en veilige manier. Computers werken als grote netwerken via het internet samen.

Een samenwerkend transactienetwerk. Copyrights Shutterstock

Welke bijdrage kan Blockchain als systeem aan onze toekomst leveren?
Blockchaintechnologie levert hiervoor een belangrijk basisingrediënt, namelijk betrouwbare en transparante informatie. We zijn tegenwoordig bij veel aspecten in ons leven afhankelijk van digitale informatie. In plaats van informatie op één plek te creëren en vervolgens (handmatig) naar allerlei plaatsen te kopiëren, werken grote netwerken van computers bij  blockchaintechnologie samen via het internet om informatie aan te maken, uit te wisselen, bij te houden, te valideren en te verwerken. Denk hierbij aan informatie over financiële transacties en de levenscycli van contracten, registers voor identiteiten en bezittingen en andere waardevolle informatie, zoals resultaten uit wetenschappelijk onderzoek, de herkomst van producten, verkiezingsuitslagen, medische dossiers of informatie over de positie van vrachtverkeer. Zo weten alle gebruikers dat ze dezelfde informatie hebben en dat deze informatie juist en actueel is, zonder intensieve nacontrole of de noodzaak voor tussenpersonen.

Het wereldwijd delen van informatie veiliger, efficiënter en transparanter. Copyrights Capgemini

Op basis van informatie die opgeslagen staat in een blockchain, kunnen andere processen geautomatiseerd worden. Dit maakt een aantal interessante nieuwe toepassingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld zogeheten ’Smart Contracts’ en het betrouwbaar computergestuurd coördineren van zelfrijdende auto’s, vrachtverkeer en clusters van drones. Blockchaintechnologie opent mogelijkheden voor een coöperatieve infrastructuur van informatie waarmee technologie aangestuurd wordt.

Blockchaintechnologie opent mogelijkheden voor een coöperatieve infrastructuur.

Een coöperatieve infrastructuur. Copyrights Shutterstock

Hoe kan deze transformatie een duurzame toekomst waarborgen?
“Meten is weten”, zo zei mijn docent natuurkunde vaak. Ook duurzaamheid kan worden uitgedrukt in meetbare parameters en door recente technologische innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van sensoren en kunstmatige intelligentie, zijn we steeds beter in staat om informatie in te winnen en te analyseren. Hoe meten we ’duurzaamheid’ in dit geval? Er moet rekening gehouden worden met complexe interconnectiviteit tussen allerlei processen. Dit is waar informatietechnologie een uitkomst kan zijn.

Kun je een voorbeeld geven van jullie nieuwste, meest vooruitstrevende ontwerpen op het gebied van Blockchain en Sustainable Development?
Eén van de projecten die ik binnen Capgemini ontworpen heb is de applicatie Whiteflag. De witte vlag wordt al decennia gebruikt als middel om communicatie tussen partijen tijdens een conflictsituatie mogelijk te maken. Whiteflag is een communicatienetwerk met als doel om mensen en organisaties, die actief zijn in conflictgebieden, te beschermen tegen de gevolgen van misinformatie en het ontbreken van informatie. Hierbij zetten we blockchaintechnologie in om een decentraal netwerk te creëren, waarmee partijen in conflictgebieden en rampgebieden veilig en op een verifieerbare manier met elkaar kunnen communiceren en informatie kunnen delen.

De witte vlag is een internationaal symbool van vrede en wapenstilstand en vooral bekend als ‘vlag van de overgave’. Soldaten die een witte vlag dragen of ermee zwaaien mogen niet worden aangevallen. Misbruik van de witte vlag geldt als trouwbreuk en als een oorlogsmisdaad. Bron: Wikimedia Commons

Een van de krachtigste middelen tot conflictresolutie is communicatie.

Communicatie is één van de krachtigste middelen tot conflictresolutie, het Whiteflag netwerk levert hiervoor een open infrastructuur. Het digitale Whiteflag protocol is neutraal en kent geen eigenaar, waardoor het een open netwerk is waar alle betrokken partijen in een conflict- of rampgebied gebruik van kunnen maken, waaronder reguliere militaire eenheden, gewapende groeperingen, organisaties voor vredesmissies, neutrale partijen zoals journalisten en non-gouvernementele mensenrechten- en hulporganisaties, burgers, vluchtelingen, en dergelijke. Het prototype van Whiteflag is in het innovatiecentrum van Capgemini, in samenwerking met de innovatie afdeling AIR van de Koninklijke Luchtmacht voor de Future Force Conferentie ontwikkeld. Later dit jaar gaat Capgemini met verschillende internationale partners een pilot starten en werken ze gezamenlijk verder om het netwerk wereldwijd te kunnen lanceren.

Het beschouwen van het grotere geheel d.m.v. technologie. Bron: The Venus Project

Hoe ziet een sociale en technologische transformatie naar een duurzame samenleving en toekomst er dan uit?

De intentie waarmee technologie ingezet wordt is in deze context op zijn minst net zo belangrijk als de technologie zelf. Dit zal mede bepalen hoe de toekomst eruit zal zien. Jacque Fresco (The Venus Project en auteur van o.a. Designing the Future) zei ‘dat we wel vaak spreken over de technologische vooruitgang van de menselijke beschaving, maar dat we gedurende ons menselijk bestaan eigenlijk nog nooit echte beschaafdheid bereikt hebben’. Technologie kan een katalysator zijn voor transformatie naar een werkelijk duurzame samenleving. Het is belangrijk om daarbij altijd naar het grotere geheel te kijken waarbinnen deze transformaties plaatsvinden.

Nooit eerder in de geschiedenis had de mensheid de mogelijkheid om wereldwijd, real-time, met elkaar te communiceren en zichzelf te organiseren.

Hoe ziet de meest ideale toekomst eruit?

Ik denk persoonlijk niet dat een ideale toekomst als eindpunt te beschrijven is. De omgeving zal altijd blijven veranderen, evenals de menselijke cultuur als ook de technologische mogelijkheden. Vanuit dat perspectief kun je sociale- en technologische ontwikkeling beschouwen als synergetisch en ‘emergent’: er is geen vaststaand concreet ideaalbeeld. Dit zal namelijk ook mee veranderen naarmate we verder ontwikkelen.

De huidige generatie leeft in een uniek moment. Nooit eerder in de geschiedenis had de mensheid de mogelijkheid om wereldwijd, real-time, met elkaar te communiceren en zichzelf te organiseren. Daarnaast hebben we middels het internet een wereldwijde, haast onuitputtelijke, database van kennis en informatie die voor iedereen toegankelijk is.

Processen van technologische ontwikkelingen die vroeger meerdere decennia besloegen, hebben nu maar een aantal jaar nodig en dit tempo lijkt nog te versnellen. Bedenk maar eens hoe snel de opkomst van mobiele telefonie en internet is gegaan en daarnaast hoe snel de huidige ontwikkelingen gaan in gebieden van quantum computing, humanoïde robots en vliegende auto’s.

Hiervoor is naast consensus tussen computers, ook consensus tussen mensen nodig.

Dit is natuurlijk tot op zekere hoogte onderdeel van van futurologie. Science Fiction is het echter al een tijd niet meer. De toekomst is steeds dichterbij, het is aan ons als mensheid om hem vorm te geven. Hiervoor is naast consensus tussen computers, ook consensus tussen mensen nodig.

De toekomst dichtbij. Copyrights Shutterstock

Wil je meer info over Capgemini, Blockchain of andere relevante informatie? Kijk dan eens naar de volgende links. Website: Capgemini Nederland Overzicht: Verschillende toepassingen van Blockchain Blog: Blockchaintechnologie expert Jan Willem Burgers over het succes van Blockchain Magazine: ‘Cryptocurrencies & the Blockchain

Michael Kolenbrander
  • Werkt als kunstenaar, zelfstandig en in opdracht. Visie, verbeelding en verbinding zijn daarin haar vertrekpunten. De visie voor de Global Goals probeert ze samen met het team via dit Magazine te verbeelden en inzicht en een impuls te geven hoe we met elkaar kunnen verbinden. Zodat we met z'n allen de wereld steeds een stukje beter leren kennen en maken, lokaal, landelijk of wereldwijd. Lid bij JCI Gouda.

  • Wat anderen vinden:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *