SDG's #

Laura (13) is ernstig meervoudig gehandicapt. Ze heeft een grote ontwikkelingsachterstand, ze is slechtziend en heeft een broze gezondheid. Omdat ze ‘niet leerbaar’ werd geacht, werd ze ontheven uit de leerplicht. Ze zat thuis. Tot er in haar buurt een ‘Samen naar School’-klas werd opgericht. Op haar 12e kon ze eindelijk naar school.

Een ‘Samen naar School’-klas is een aangepaste klas voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool. In hun eigen klas krijgen ze onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier.

Het ‘Samen naar School’-project is een initiatief van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Inmiddels zijn er 17 ‘Samen naar School’-klassen in Nederland, vaak opgericht door ouders of onderwijsprofessionals die vinden dat het beter kan. NSGK helpt hen aan geld en expertise. De betrokken kinderen, ouders, leerkrachten en scholen zijn enthousiast over het resultaat. Want elk kind kan leren, als het maar onderwijs krijgt dat bij hem/haar past. En als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, vinden ze het later ook vanzelfsprekend om samen te leven.

‘Samen naar School’ is een mooie stap op weg naar inclusief onderwijs. Dat is onderwijs waar álle kinderen, ongeacht hun beperking of achtergrond, samen naar hun eigen buurtschool gaan. En waar ze het onderwijs, de zorg en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Dat is ook het onderwijs dat wordt nagestreefd in de 17 globale doelstellingen: ‘Inclusief onderwijs voor iedereen’.

Dat doel is nog lang niet gehaald. In Nederland gaan bijna 70.000 kinderen met een handicap naar het speciaal onderwijs. En dan zijn er nog eens 5.000 kinderen zoals Laura: kinderen met een ernstige handicap die nooit naar school gaan, omdat ze ‘niet leerbaar’ worden geacht. Er zijn dus nog heel wat stappen te zetten, voordat alle kinderen samen naar school gaan. NSGK blijft zich daarvoor inzetten.

NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen om gewoon te kunnen spelen, leren, wonen en werken, samen met leeftijdgenoten zonder beperking. NSGK werkt samen met serviceclubs: als een serviceclub geld inzamelt voor een NSGK-project, verhoogt NSGK de opbrengst met 50%. Voor meer informatie over deze actie van NSGK kun je gaan naar hun website.

  • Werkt als business controller voor Zorg van de Zaak, een organisatie die gelooft dat mensen gelukkig zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij (SDG #8). Met dat gedachtegoed streeft deze werkgever ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal te laten functioneren. Geïnspireerd door de Global Goals door JCI Kamers en ook andere initiatiefnemers die hiermee bezig zijn om een bijdrage proberen proberen te leveren aan één of meer van de 17 SDG's om de wereld weer een stukje beter te kunnen maken. Jaarlijks vrijwilliger bij een vierdaags fietsevenement voor mensen met een visuele beperking omdat je je gelukkig mag prijzen dat je gezond bent en tevens hiermee hulp kan bieden aan de mensen in de maatschappij die dit geluk wat minder hebben. Lid bij JCI Eemland.

  • Wat anderen vinden:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *