Sustainable Development Goals door de jaren heen

1997

Soep

De “Plastic Soup” wordt ontdekt door Charles Moore, tussen Hawaii en Zuid-Californië.

2007

Extreme armoede gehalveerd

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is gehalveerd, van 40% in 1990 naar 20%. Acht jaar sneller dan verwacht, maar nog steeds leven veel mensen in Azie en Afrika in extreme armoede.

2010

Man vs vrouw

Nederland staat in Europa op de 4e plaats qua ongelijkheid tussen man en vrouw. Vrouwen in Afghanistan worden opgeleid als verpleegster. Vrouwen krijgen onderwijs en de kwaliteit van gezondheidszorg wordt verbeterd.

2010

Closing the GAP

In ontwikkelingslanden is de inkomensongelijkheid met ca. 10% afgenomen.

2011

Waterkracht

Waterkracht is de meest gebruikte energiebron (16%). Zonne-energie wordt gebruikt om water op te pompen en te gebruiken als drinkwater en voor landbouw.

2012

Klassewerk

In Zuid-Azie gaan even veel meisjes als jongens naar de basisschool.

2012

Goed idee

Op VN conferentie in Rio de Janeiro is het idee voor de Global Goals ontstaan, als vervolg op de millenniumdoelen. Drie jaar later, in 2015, worden de 17 Global Goals met in totaal 169 doelen officieel vastgesteld door de vergadering van de Verenigde Naties.

2014

Vluchtelingenrecord

2014 was het jaar met de meeste (nieuwe) vluchtelingen sinds de Tweede Wereldoorlog.

2015

Moedersterfte teruggedrongen

Wereldwijd is de moedersterfte met 50% afgenomen. In delen van Azië en Afrika zelfs met meer dan 65%.

2015

Dure slok

1.8 miljard mensen hebben geen schoon drinkwater. De prijs van drinkwater is wereldwijd met 20% gestegen. Elke dag overlijden er 1000 kinderen aan diarree en uitdroging.

2015

Hergebruik

De helft van de wereldbevolking (3.5 mld. mensen ) leeft in stedelijk gebied. Dit is 2% van het aardoppervlak. Hier wordt 60-80% van de energie gebruikt en vindt 75% van de CO2-uitstoot plaats. Steden tonen zich steeds efficiënter met het (her)gebruikt van energie en andere natuurlijke bronnen.

2016

Nederland helpt graag met ontwikkelingshulp

Ook in 2016 vindt de meerderheid van de Nederlandse bevolking het belangrijk dat mensen in arme landen zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast steunt nog steeds een meerderheid van de Nederlanders overheidsuitgaven op dit terrein. Wel is op beide vlakken een lichte kentering te zien in de trend van de afgelopen jaren, blijkt uit dit onderzoek.

2016

Global Goals in Nederland

De rijksoverheid implementeert de Global Goals in haar beleid.

2016

Global Goals lokaal bekeken

Gemeenten en steden zoals Utrecht proberen de Global Goals te betrekken in hun ruimtelijke plannen.

2016

Finance for One Planet

De Nederlandse overheid implementeert de Global Goals op het gebied van natuurlijk kapitaal in haar beleid.

2016

Voorbeeld

Laat de Noordzee een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.

2017

Toekomstbeeld

In 2025 zal ca.25% van de wereld bevolking in een land of gebied leven met extreme waterschaarste.
  • Mijn naam is Bart Keultjes, lid van JCI Bollenstreek. In het dagelijks leven ben ik ICT ondernemer. JCI en de Global Goals inspireren mij om aan mijn omgeving bij te dragen en op lokaal niveau impact te creëren.

  • Wat anderen vinden:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *