SDG's #

Jip heeft een eigen tuintje. Hij mag het zelf omspitten. En Janneke helpt. Nu is het tuintje omgespit en vader zegt: Vanmiddag zal ik jullie helpen. Dan gaan we zaaien. Bloemetjes zaaien. En worteltjes. Wacht maar tot vanmiddag.

Iedereen kent het verhaal van Jip en Janneke uit zijn jeugd en dat het werd voorgelezen door je ouders, grootouders of andere familielid. Helaas is dat niet voor ieder gezin vanzelfsprekend.

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het  bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd word, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière. Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem want geletterdheid heeft een directe invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid.

Intuïtief

Anne Heinsbroek, de oprichter van de VoorleesExpress, heeft dit ook ervaren. In 2015 woonde Anne in Kanaleneiland, een achterstandswijk in Utrecht en waar meer dan 80 procent van de inwoners van niet Nederlandse komaf is. Zij deelde een appartement met een Turkse vriendin en leerde haar familie kennen die ook in Kanaleneiland woonden. De neefjes  van 4 en 6 jaar van haar Turkse vriendin spraken minimaal Nederlands  en daarnaast kon ze met hun moeder ook moeilijk communiceren. Intuïtief kwam ze op het idee om de kinderen voor te gaan lezen en gaandeweg  bleek dat de neefjes dat steeds leuker gingen vinden waardoor ze steeds meer gingen praten. Op dat moment gaf haar zus Marieke als vrijwilliger huiswerkbegeleiding in dezelfde wijk. Beide zussen zagen kinderen die te maken hadden met een taalachterstand en kwamen zo tot het project de VoorleesExpress.

Het project richt zich op gezinnen waarbij de kinderen van 3-8 jaar een taalachterstand hebben of waarbij het risico groot is dat de kinderen een taalachterstand ontwikkelen. De aanmeldingen verlopen vaak via de GGD, logopediepraktijken of welzijnorganisaties.

Talent

De VoorleesExpress draait volledig op vrijwilligers. Zij worden zorgvuldig geselecteerd, getraind en begeleid. De trainer is een betaalde kracht die vanuit een professionele organisatie (vaak een Bibliotheek of welzijnsorganisatie in die regio) opereert.

Bij het project wordt uitgegaan van de talenten en mogelijkheden van de ouders. Samen met de ouders zoeken de vrijwilligers van de VoorleesExpress naar manieren waarop zij de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren.

Educatief partnerschap

In maart 2017 heeft de VoorleesExpress samen met andere landelijke en lokale organisaties, die dagelijks werken aan het verkleinen van onderwijsachterstanden, een brief geschreven naar Edith Schippers  (als  -toenmalig-formateur van het nieuwe kabinet ) waarin zij aandacht vragen voor een landelijke visie en beleid gericht op educatief partnerschap. Zij denken dat de sleutel ligt in het voorkomen van onderwijsachterstanden en het creëren van gelijke kansen in de thuisomgeving waar kinderen opgroeien én de ouders die daar voor het kind het verschil kunnen maken.  Door niet te praten over ouders en hoe je ze betrekt bij school, maar juist door samen met de ouders in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. Door hen te vragen wat zij nodig hebben om hun kinderen een positief leerklimaat te bieden en daarin realistisch te zijn wat ze kunnen bieden.  Door educatief partnerschap met ouders aan te gaan, worden kinderen thuis gestimuleerd en verbeteren daarmee de leerprestaties van hun kinderen.

Jessica Jager is projectleider van VoorleesExpress in Amersfoort. Daarvoor was ze voorlezer bij de VoorleesExpress in Amersfoort  en ook lerares op een basisschool in Deventer. Zij  weet vanuit die achtergrond maar ook als moeder van twee kleine kinderen hoe belangrijk taalontwikkeling is voor kinderen. Zij vertelt uit eigen ervaring als voorlezer dat de aandacht van een kind bij een verhaal houden nog best een uitdaging is. Een vrijwilliger moet creatief zijn om het verhaal levendig te maken. Het is daarom belangrijk om vragen te stellen aan het kind om erachter te komen waar hun interesses liggen zodat het leesaanbod hierop kan worden afgestemd. Elke vrijwilliger krijgt een bibliotheekpas, zodat ze kinderen mee kunnen nemen naar de bibliotheek.

Maar wat doet de VoorleesExpress?

Een vrijwilliger en een gezin over de VoorleesExpress

De VoorleesExpress bereikt landelijk jaarlijks 4000 gezinnen en streeft naar 6000-7000 gezinnen per jaar. Op dit moment wordt het project uitgevoerd op 100 locaties. Het project is afhankelijk van lokale subsidies en is nog geen vast onderdeel van onderwijsstructuren. Dit is op termijn wel het doel. De VoorleesExpress is met name preventief en draagt zoveel mogelijk bij aan de verlaging van laaggeletterdheid bij jongeren/volwassenen.

Uniek

In Nederland is de VoorleesExpress uniek. In andere Europese landen worden soortgelijke projecten ook uitgevoerd maar nog geen projecten die dit op zo’n grote schaal doen met zo’n grote dekking en uitgewerkte methodiek.

Wil je meer weten over deze organisatie of ben je zo enthousiast geworden dat je vrijwilliger bij de VoorleesExpress wilt worden, zie hun website.

Jaarlijks verkoopt JCI Eemland chocoladeletters voor het goede doel. Dit jaar heeft JCI Eemland een mooi doel gesteld, nl. om 50 gezinnen op de wachtlijst in Amersfoort te helpen om een VoorleesExpress pakket te krijgen in 2018! Om 1 gezin te helpen is een bedrag van € 250 nodig. Wil je ons steunen met deze actie ? Meer informatie over onze actie kun je vinden op http://www.chocoletterjci.nl/.

Lijkt het jou ook gaaf om met jouw Kamer chocoladeletters te verkopen voor de VoorleesExpress in jouw regio dan kun je contact opnemen met chocoladeletteractie@jci-eemland.nl.

  • Werkt als business controller voor Zorg van de Zaak, een organisatie die gelooft dat mensen gelukkig zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij (SDG #8). Met dat gedachtegoed streeft deze werkgever ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal te laten functioneren. Geïnspireerd door de Global Goals door JCI Kamers en ook andere initiatiefnemers die hiermee bezig zijn om een bijdrage proberen proberen te leveren aan één of meer van de 17 SDG's om de wereld weer een stukje beter te kunnen maken. Jaarlijks vrijwilliger bij een vierdaags fietsevenement voor mensen met een visuele beperking omdat je je gelukkig mag prijzen dat je gezond bent en tevens hiermee hulp kan bieden aan de mensen in de maatschappij die dit geluk wat minder hebben. Lid bij JCI Eemland.

  • Wat anderen vinden:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *