SDG #

Het is donderdag 11 mei en we zitten in HNK, een verzamelkantoor in Utrecht. Op de achtergrond klinkt geroezemoes en bedrijvigheid. We zijn in gesprek met Wim de Jong, werkzaam als ‘Account Manager Business Partners’ bij Voluntary Services Overseas, beter bekend als VSO.

Ter introductie: ‘VSO werkt aan duurzame bestrijding van armoede door mensen bij elkaar te brengen en specifieke kennis te leveren. Dit vindt plaats door persoonlijk contact en op aanvraag van lokale organisaties’. De focus hierbij ligt op het verbeteren van onderwijs, gezondheidszorg en werk & inkomen. “We richten ons op ontwikkelingslanden, waarbij we jaarlijks evalueren welke landen dat betreft”, aldus Wim, die met plezier voor VSO werkt.

Hij put ter illustratie uit eigen ervaring en vertelt over zijn ervaringen in Ethiopië, één van de ruim 20 landen waar VSO actief is. “Ik heb twee placements (uitzendingen door VSO, red.) gedaan. Dit betrof een monitoring & evaluation-project en een baan bij een vereniging voor mensen met HIV/Aids”, vertelt hij. Wim werkt inmiddels acht jaar op het Nederlandse hoofdkantoor van VSO in Utrecht.

Lidya Teferra (25 years old) is a schoolteacher at the Urael primary school in Addis Ababa, Ethiopia. She has put the class to work in small groups.
Lidya Teferra (25 years old) is a schoolteacher at the Urael primary school in Addis Ababa, Ethiopia. She has put the class to work in small groups.

Hoe is VSO ontstaan en hoe lang bestaat de organisatie al?

VSO Internationaal bestaat inmiddels al bijna 60 jaar en is ontstaan in Engeland”. VSO Nederland kwam daar later bij en bestaat ondertussen alweer 25 jaar en houdt kantoor in Utrecht. “Het ontwikkelingswerk is begonnen met het uitzenden van onderwijzers. Waar dat in eerste instantie een vrij willekeurige plaatsing van professionals was bij diverse organisaties, heeft VSO zich steeds meer ontwikkeld als een ontwikkelingsorganisatie met programma’s om gezondheidszorg of onderwijs in een regio te verbeteren.

Wim de Jong, VSO

Het principe van mensen bij elkaar brengen en kennis delen, in de vorm van volunteering is daarbij altijd de unieke aanpak gebleven. Volunteering is daarbij door de jaren heen steeds ‘breder’ geworden. Begon dat met internationale volunteers uit vooral de westerse wereld, tegenwoordig wordt er overwegend gewerkt met nationale volunteers en ook professionals uit bijvoorbeeld Kenia, Uganda en de Filippijnen die in andere ontwikkelingslanden hun kennis delen.

Effective delivery of the global goals requires all of us to have the capacity, the confidence and the willingness to engage.

– VSO

Binnen de thema’s waarin VSO werkt, kiest VSO voor specialisatie. Zo ligt voor gezondheidszorg de focus op moeder- en kindzorg en binnen het onderwijs gaat het om de verbetering van basisonderwijs. “Het VSO-kantoor in Londen leidt de verschillende programma’s. De rol van VSO Nederland is het aantrekken van volunteers, het werven van fondsen en betrekken van partners, vooral het bedrijfsleven, licht Wim toe. De programma’s worden in de doelgroeplanden vanuit lokale landenkantoren ter plaatse ontwikkeld, in samenwerking met lokale organisaties.

Bestaanszekerheid

VSO werkt dus aan projecten via volunteering (niet te verwarren met vrijwilligerswerk; VSO-volunteers krijgen een lokale vergoeding en wonen in een lokale, ‘gepaste’ accommodatie). Het gaat hierbij vaak om een langere periode, variërend van één maand tot twee jaar.

In het aantrekken van kennis, i.e. volunteers, werkt VSO veel samen met het bedrijfsleven. Naast directe samenwerking in ontwikkelingslanden in de waardeketen van een bedrijf (VSO werkt bijvoorbeeld samen met chocolademaker Mondelez om de waardeketen van cacao te verduurzamen), is VSO ervan overtuigd dat bij bedrijven veel actuele kennis zit die het werk van VSO ten goede kan komen. Daarbij is specifieke kennis bij bedrijven vaak gebundeld, waardoor met relatief geringe recruitmentinspanningen de juiste expertise voor het werk van VSO gevonden kan worden. Om een voorbeeld te noemen, VSO werkt al meer dan tien jaar samen met Randstad. Randstad is als organisatie ‘s werelds op één na grootste speler in ‘shaping the world of work’ en voegt hierdoor veel toe aan het werk van VSO op het gebied van ‘werk en inkomen’ (bestaanszekerheid).

Voor Randstad is dit de manier om haar footprint op dit gebied te vergroten, door in ontwikkelingslanden, via VSO, een bijdrage te leveren. Dit past perfect in wat de UN voor ogen heeft met het betrekken van bedrijven in armoedebestrijding en specifiek in het bereiken van de SDG’s. “De samenwerking van Randstad met VSO is een mooi voorbeeld van het bijdragen aan o.a. SDG nummer 8″, vertelt Wim gedreven. Terwijl hij dit vertelt zien we zijn bevlogenheid en hart voor de zaak. Hij straalt terwijl hij het vertelt.

Werken aan bestaanszekerheid
Werken aan bestaanszekerheid

Maar hoe verhoudt VSO zich tot de SDG’s? En wat kunnen we als JCI van VSO leren?

De programma’s die VSO implementeert op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en bestaanszekerheid dragen allemaal bij aan diverse SDG’s. De programma’s worden ook op die SDG’s afgestemd.

Hiernaast is ‘volunteering’ als unieke aanpak door de UN erkend als een uitermate belangrijke interventie om de SDG’s te bereiken. Juist het bij elkaar brengen van mensen, het delen van kennis en het vergroten van de betrokkenheid van grotere groepen mensen wordt als essentieel gezien in het bereiken van de SDG’s.

Impact starts at the local level.

One community at a time.

– JCI

VSO wil in dit kader, op basis van haar ervaring van meer dan 50 jaar volunteering, meer een leidende rol gaan spelen hierin. VSO doet dit o.a. door onderzoek te doen naar de impact van volunteering, zowel als het gaat over impact op verandering in ontwikkelingslanden, alsook impact op het individu en de rol die hij/zij speelt na een volunteering ervaring.

“De global goals helpen om de rol van volunteering goed neer te zetten en de SDG’s hebben de doelen van VSO versterkt”, nuanceert Wim.

JCI richt zich daarentegen als ‘vereniging op de ontwikkeling van mensen, de maatschappij en het bedrijfsleven, waarbij […] wordt geleerd te denken in oplossingen’. Wat VSO en JCI verbindt is het impact willen en kunnen maken op lokaal niveau. Wim licht toe dat je “na een periode van volunteering ziet dat mensen meer lokaal actief aan de slag gaan als vrijwilliger, en dat het een middel is om concreet aan doelen te werken”.

Helpen de SDG’s om de dienstverlening van VSO beter op de kaart te zetten?

Wim vertelt dat “het zeker helpt bij gesprekken met bedrijven, zoals met Randstad. Het biedt een kapstok om met elkaar de samenwerking te zoeken”. Het leidt echter niet direct tot meer subsidie, bekendheid van ontwikkelingshulp of de werkzaamheden van VSO. Dit is momenteel wereldwijd de tendens, dat budgetten voor dit werk omlaag gaan. “Met het werken aan de SDG’s verwachten we op termijn wel een shift in gedrag bij bedrijven, ook al gaat dit erg langzaam”.

Basisonderwijs in Cambodja
Basisonderwijs in Cambodja

Welk advies zou je organisaties willen geven als ze aan de slag willen met de SDG’s?

“Zoek een brede samenwerking, betrek veel mensen op lokaal niveau. Mensen zijn de enige sleutel tot de oplossing”, aldus Wim.

En waar kan JCI VSO mee helpen?

“We willen graag gaan samenwerken met bedrijven in o.a. de energiesector. Suggesties daarvoor zijn van harte welkom!”

Wat voor profiel hebben VSO volunteers?


Dit lijkt enigszins op een JCI-profiel: 25-39 jaar. Meer vrouwen dan mannen, HBO+ (in verband met kennisuitwisseling), minimaal vijf jaar werkervaring. Steeds meer specialisme gezocht op onderwijs, bestaanszekerheid en gezondheidszorg.

Vind werk in Afrika of Azië!


Wil je werken in het buitenland? Neem dan een duik in de VSO-vacaturebank. Werkgevers uit Afrika en Azië vertellen je wie zij zoeken. Kun je geen vacature vinden? Meld je dan aan voor de VSO-job alert. Er komen steeds nieuwe, uitdagende vacatures online, waar je direct op kunt reageren!

  • Werkt als vrijwilliger voor VSO en is geïnspireerd door de Global Goals van de Verenigde Naties. Is tijdens het BidBad 2016 door Susan Wanders in aanraking gekomen met de SDG's. Is geïnteresseerd in sociaal ondernemerschap, microfinanciering en ontwikkelingssamenwerking. Hoopt ooit in Kenia te wonen en daar aan projecten te werken.

  • Wat anderen vinden:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

comment *

  • name *

  • email *

  • website *